Dessvärre ligger bolaget vilande tills vidare. Anmäl till nyhetsbrev – för uppstart igen!

En plats där barn mellan 0-7 år kan leka, lära och skapa vänskap.

BUSHUSET

En äventyrslekplats är ett sällsynt nav för ”barn att vara barn” tillsammans med andra lokala barn. Här får barnen rika minnen, vänskap och nya färdigheter att lära sig nya saker.

Man kan ha kalas överallt! Då leker vi tills vi blir alldeles svettiga och sen äter vi något gott sedan blir det lek igen en stund. Helt enkelt världens bästa kalas!

Några exempel på vad som händer på lekplatsen är hålbyggnad, lägereldar, ziplining, matlagning, bordtennis, biljard, trumspel, alla sporter, klättring, målning, plantering plus många många fler.

Bushuset syftar till att stödja barn och unga och deras föräldrar att känna trygghet inför leken genom att skapa en lekfull miljö där barn uppmuntras att ta ansvar för sin egen lek. Detta gör att de kan uppleva risker och utmaningar som är avgörande för att stödja utvecklingen av nyckelfärdigheter. Lekarbetare finns till hands närhelst barn kan behöva dem.

Lekprojektet bemannas av ett team av lekarbetare som är utbildade i att förstå den komplexa karaktären av barns lek. Lekarbetare strävar efter att skapa rika lekmiljöer som hjälper barn att utöka sina lekupplevelser.

Alla barn behöver en plats att leka och stoja på. De behöver utrymme, frihet att springa runt och göra massa oväsen, att uttrycka sig, att experimentera och undersöka omvärlden. I omgivningar som stimulerar deras fantasi och utmanar dem att möta och övervinna risker. Barnen ska få hjälp att bygga upp sitt självförtroende och självständighet.

 

Utomhuslekar för olika åldrar

Utomhuslekar hjälper ditt barn att lära sig om olika miljöer. Det kan hjälpa ditt barn att känna sig mer bekväm med omvärlden. Några idéer för utomhuslek med ditt barn kan vara att:

Krypa på gräs, under utemöbler eller genom gamla lådor
Titta på trädens löv och grenar röra sig och lyssna på fåglar
Titta på bilar i olika färger, gatuskyltar eller trafikljussignaler.
Småbarn är angelägna om att utforska världen omkring dem och testa sina växande fysiska färdigheter.

Utomhuslek för ditt barn kan vara att:

 • Kasta och jaga bollar
 • Rulla, skjuta eller dra olika leksaker och föremål
 • Gå, springa eller hoppa runt träd, över stenar eller sprickor i gångvägen, i vattenpölar eller mot favoritföremål
 • Blåsa bubblor och jagar dem när de flyter iväg
 • Leka i sand, lera eller små mängder vatten, övervaka alltid vattenlek för att förhindra drunkningsolyckor.

Förskolebarn lär sig att leka med andra barn. De gillar också att låtsas. Du kan hjälpa ditt barn att få ut det mesta av detta skede med utomhuslekar som:

 • Spela jaga eller kurragömma
 • Krypa genom tunnlar eller klättra över fallna träd
 • Göra lerpajer med smuts och gamla köksredskap
 • Gå på en naturvandring tillsammans och namnge alla olika ljud du hör
 • Bygga ett kubbhus av lådor, klädkorgar eller lekredskap eller möbler utomhus.
 • Ditt barn i skolåldern blir mer involverat i strukturerad lek, som sport, men det är fortfarande viktigt att få tid för fri lek utomhus. I den här åldern tycker barn fortfarande om:

Bygga och skapa med utrustning, möbler eller annat de hittar utanför
Klätterträd.

Bulor och blåmärken när du leker utomhus

Det är naturligt att oroa sig för att ditt barn kan skadas när han leker utomhus. Ibland kan ditt barn vara orolig för att prova något nytt. Allt detta är en normal del av utomhusleken och dessa bekymmer bör inte hindra ditt barn från att leka utomhus.

Det är OK för ditt barn att tänja på lekgränserna där de har utrymme att springa snabbare, klättra högre och hoppa längre.

Det kan betyda lite tårar, ett skrapmärke eller ett fall men ”risklek” hjälper ditt barn att lära sig av sina misstag.

Barn som har hållits borta från dessa utomhusupplevelser är mer benägna att bli allvarligt skadade när de har utomhusupplevelser högre upp i åldrarna.

Vad är lekarbete?

Lekarbete är ett yrke och lekarbetare är utbildade för att göra sitt jobb. Lekarbete har utvecklats från ett behov av att kompensera barn för förlusten av naturliga lekplatser och en minskning av den frihet som behövs för att leka.

Vad gör Lekarbetare?

Lekarbetare möjliggör inspirerande utrymmen där förutsättningarna är de rätta för att fritt valt lek ska uppstå.
De ger barn tillgång till ett brett utbud av resurser som hjälper dem att leka.
Lekarbetare stödjer barn att konstruera, demontera och därför anpassa sina egna lekmiljöer.
Lekarbetare försöker undvika att komma i vägen eller störa lekprocessen när det är möjligt och blir endast involverade i leken om det är nödvändigt på grund av hälso- och säkerhetsskäl eller om barnet uppmanas att göra det.
Lekarbetare förstår vikten av att barn upplever utmaningar i sin lek och är utbildade i att balansera risker med behovet av att skydda barn från allvarliga skador.
Lekarbetare identifierar och tar bort hinder för barns lek.
Lekarbetare stärker barn och stöder dem därför att höja sin självkänsla och bygga upp deras självförtroende.
Lekarbetare strävar efter att komma ihåg hur det var att vara barn och är sympatiska och stödjande till barns lekbeteende.

Dessa principer fastställer den professionella och etiska ramen för lekarbete och måste som sådana ses som en helhet. De beskriver vad som är unikt med lek och lekarbete, och ger lekarbetesperspektivet för att arbeta med barn och unga. De bygger på insikten om att barn och ungas förmåga till positiv utveckling kommer att öka om de ges tillgång till det bredaste utbudet av miljöer och lekmöjligheter.

Alla barn och unga behöver leka. Impulsen att leka är medfödd. Lek är en biologisk, psykologisk och social nödvändighet och är grundläggande för individers och samhällens sunda utveckling och välbefinnande.

Lek är en process som är fritt vald, personligt styrd och inneboende motiverad. Det vill säga att barn och unga bestämmer och kontrollerar innehållet och syftet med sin lek, genom att följa sina egna instinkter, idéer och intressen, på sitt sätt av sina egna skäl. Lekarbetets främsta fokus och kärna är att stödja och underlätta lekprocessen och detta bör informera om utvecklingen av lekpolitik, strategi, träning och utbildning.

Poolplay:

Att ha en pool med ett högt pooltak där barnen kan busa hela dagen utan att varken bry sig om väder eller vind är ju en perfekt lösning på att skapa sig ett eget bushus där vattenlekar i alla dess former är möjliga.
Lekarbetare måste vara med hela tiden när barn leker i poolen då det alltid finns risker med lek och stoj i vatten. Att placera några sköna solstolar i poolområdet, under det höga pooltaket är ju en bekväm lösning där de vuxna lekarbetarna kan övervaka barnens lek och stoj samt vara till hands om olyckan skulle vara framme.