Dessvärre ligger bolaget vilande tills vidare. Anmäl till nyhetsbrev – för uppstart igen!

Badsäkerhet

Drunkning kan ske snabbt och tyst, utan varningar

 • Det är den vanligaste dödsorsaken för barn under fem år.
 • Nära och konstant övervakning av vuxen är nyckeln till vattensäkerhet för barn.
 • Vattenfaror är störst vid pooler och dammar på bakgården, offentliga simbassänger, sjöar, stränder, dammar, bäckar, vattentankar och hinkar med vatten.

Drunkning är en av de största dödsorsakerna för barn under fem år. Spädbarn och småbarn är topptunga vilket gör att de löper högre risk att drunkna. Om en bebis faller i grunt vatten kan den inte alltid lyfta sig själv.

I Sverige drunknar barn under fem år i:

 • Simbassänger
 • Bad och spabad
 • Floder och bäckar
 • Stränder
 • Dammar, laguner och sjöar.

Barn drunknar också på mindre uppenbara platser som blöjhinkar, vattentankar, vattendrag och fiskdammar och även husdjurs vattenskålar.

För varje litet barn som dör av drunkning i Sverige är ungefär fyra andra barn inlagda på sjukhus av drunkningstillbud. Vissa av dessa incidenter leder till allvarliga hjärnskador.

För att vara säker runt vatten behöver ditt barn noggrann och konstant uppsikt av vuxen. Det är också viktigt att lära ditt barn om vattenfara och hur man simmar, enklast är att börja träningen i en pool hemma på tomten.

Vattensäkerhet för barn: grunderna

Det är viktigt att alltid stanna hos ditt barn och titta noga när det är nära vatten även när ditt barn kan simma.

Övervakning innebär konstant visuell kontakt med ditt barn och att alltid hålla ditt barn inom räckhåll. Du bör ha möjlighet att reagera snabbt, oavsett om du är på stranden eller poolen, nära dammar och sjöar eller hemma nära badet eller spaet. Håll ditt barns hand när du är nära vågor.

Övervakning är inte en tillfällig blick när du kollar telefonen, läser eller gör hushållssysslor.

Lamelltäckning

Bild lånad från Poolgiganten.se som har den säkraste och smartaste pooltäckningen: Lamelltäckning (klarar minst 100 kG)

Det är inte att titta på dina barn som leker ute medan du är inne. Det är alltid bäst för en vuxen, inte ett äldre barn, att övervaka.

Du bör också lära ditt barn om vattensäkerhet och hur man simmar från ung ålder. Många barn kan lära sig simma när de är fyra eller fem år.

 

Första hjälpen är en viktig färdighet för hela familjen att lära sig. Om du vet hur man gör HLR och vad man ska göra i en nödsituation kan det rädda ditt barns liv.

Om du har en pool på tomten så se till att du har ett säkert poolskydd för barnsäkerhet. Det finns även automatiska lamelltäckning med appstyrning vilket gör effektiv pooltäckning som klarar över 100 kilo och är helt barnsäkert.

Vattensäkerhet runt huset

Majoriteten av drunkningsdödsfallen i Sverige beror på att ett barn faller eller vandrar i vattnet, särskilt i en pool på bakgården. Men ett litet barn kan drunkna i bara några centimeter vatten.

Här är några tips för att förhindra drunkning och förbättra vattensäkerheten runt ditt hus:

 • Ta bort eventuella behållare med vatten från hela huset och tomten och se till att ditt barn inte kan ta sig till några vattendrag, inklusive poolen på egen hand.
 • Använd en blöjhink med tättslutande lock och håll hinken stängd och utom räckhåll för ditt barn.
 • Töm alltid babybadet så fort du är klar med det så att äldre syskon inte kan klättra in.
 • Töm handfat, baljor, hinkar, badkar, bassänger, tråg och plaskdamm direkt efter användning.
 • Säkra skydd till dammar och fågelbad och täck andra vattendrag med trådnät, eller håll dem tomma tills ditt barn är minst fem år.
 • Förvara akvarier och fiskskålar utom räckhåll för små barn.

Vattensäkerhet runt dammar, bäckar, dammar och tankar

Barn förstår, tillämpar eller kommer inte alltid ihåg regler, särskilt när de distraheras av lek. Så ett säkert inhägnat lekområde kan vara en effektiv barriär mellan små barn och vattenhinder.

Här är tips för att förbättra vattensäkerheten runt din fastighet:

 • Stängsla av området mellan huset och eventuella vattenförekomster.
 • Lär ditt barn att inte gå nära dammen, bäcken eller vattentanken utan dig.
 • Fäst ett barnsäkert lock över eventuella vattentankar.
 • Stängsla av, dränera eller täta dammar om dina barn eller besökande barn är yngre än fem år.

Vattensäkerhet runt stränder, sjöar och floder

Här är tips för att förbättra vattensäkerheten nära havet, sjöar eller floder:

Var alltid med ditt barn när de leker i eller nära havet, sjöar eller floder. Håll ditt barns hand nära vågor och när du paddlar i floder.
Lär ditt barn i skolåldern vad de ska göra om de behöver hjälp och håll dig lugn, flyt och höj en arm för att signalera till en livräddare eller få uppmärksamhet från andra badande.