Dessvärre ligger bolaget vilande tills vidare. Anmäl till nyhetsbrev – för uppstart igen!

Därför är utelek viktigt

Utelek med naturvandring

Därför är utelek viktigt Varför utomhuslek med bus är viktigt Utomhuslek är bra för ditt barns fysiska hälsa, utveckling och självförtroende. Det är jättekul med massa bus också! Uppmuntra ditt barn att leka utomhus flera gånger om dagen. Utomhusleksidéer som kan inspirera är exempelvis magtid, bollek, naturvandringar, cykelturer och mer. Att leka ute ger ditt […]